Juhla-aiheisen kyselyn vastaukset, osa 2

maanantai 27. kesäkuuta 2016

Viime viikolla aloitin juhla-aiheisen kyselyn tulosten läpikäymisen. Tänään jatketaan katsomalla, kuinka yleistä vastaajien joukossa oli juhlasuunnitteluyrityksen käyttäminen juhlien stailaamiseen. Tämä alue oli keskeisintä opinnäytetyöni kannalta, sillä etsin tietoa, miten juhlien visuaalista tuotantoa tulisi tulevaisuudessa kehittää. 

96,4 % vastaajista vastasi, ettei käyttänyt tai ollut käyttänyt juhliensa stailaamiseen juhlasuunnitteluyritystä.  Vastaajista kymmenen henkilöä oli käyttänyt juhlasuunnitteluyrityksen stailauspalveluita. Vastaajista 44% oli käyttänyt Hey Look Oy:n palveluita. Muita juhlasuunnitteluyrityksiä olivat LumihopeaWedding Pro.eeSunnittelupalvelu-LaurénJuhlahuuma sekä  Il giorno che vorrei. Syitä stailauspalveluiden käyttämiseen oli halu saada apua stailaukseen että saavuttaa juhlaan oikeanlainen tunnelma, löytää oikeanlaiset stailausmateriaalit ja muodostaa juhlasta yhtenäinen kokonaisuus. Juhlasuunnitteluyritystä käytetään tai käytettiin juhlien stailaamiseen myös, koska koettiin yrittäjillä olevan silmää juhlien visuaalisuudelle. 

"--- Juhlasuunnitteluyrityksellä on myös aivan erilaiset resurssit erilaisten koristuksien ja teemojen toteuttamiseksi. Ihailen suuresti juhlasuunnitteluyrittäjien mielikuvitusta ja silmää juhlien kauneudelle." (Nainen 25–29 vuotta, pääkaupunkiseutu.)

Seuraavassa osiossa kysyin, minkä tekijöiden takia vastaajat käyttäisivät juhlasuunnitteluyritystä juhliensa stailaamiseen. Määrällisesti tärkeimmäksi tekijäksi juhlasuunnitteluyrityksen käytössä juhlien stailaamiseen nousi stressin vähentäminen (73,4 %). Seuraavaksi eniten vastattiin ajan säästäminen (59,5 %). Kolmanneksi eniten kannatusta sai ammattilaisen näkemys ja kokemus (52,2 %) sekä neljänneksi eniten juhlimiseen keskittyminen (35 %). Seuraavaksi eniten vastattiin juhlasuunnitteluyrityksen verkostot (25,9 %). 4,7 % vastaajista vastasi muu. Muita vastauksia olivat ammattiosaaminen ja erilaiset näkökulmat, vastuun siirtäminen toiselle, se ettei juhlan järjestäjä ole itse lahjakas visuaalisesti sekä sellaisten somisteiden ja asioiden saaminen juhliin, joita yksityishenkilönä ei olisi mahdollista saada.Seuraavaksi esitin lisäkysymyksen, jossa kysyttiin tärkeintä tekijää, jonka vuoksi vastaaja käyttäisi juhlasuunnitteluyritystä juhliensa stailaamiseen. Tärkeimmäksi tekijäksi nousi stressin vähentäminen (34,1 %). Seuraavaksi tärkeimmäksi nostettiin ammattilaisen näkemys ja kokemus (26,7 %), jonka jälkeen tuli ajan säästäminen (17,8 %). Mahdollisuus keskittyä juhlimiseen (12,2 %) oli neljänneksi tärkein syy. Juhlasuunnitteluyrityksen verkostot sai 7% vastaajien äänistä. 2,2 % valitsi muun tekijän, joita olivat omannäköisten juhlien saaminen ja oman vision toteuttaminen juhlausunnitteluyritystä käyttämällä. 
Kyselyssä kysyin syitä myös sille, mikseivät vastaajat palkkaisi juhlasuunnitteluyritystä juhliensa stailaamiseen. Eniten vastattiin hinta (85,1 %). Seuraavaksi eniten vastattiin halu tehdä itse (57,6 %). 23,6 % vastas,i ettei luota ulkopuoliseen tekijään. 8,3 % vastasi muu syy. Muita syitä olivat, ettei ole syytä olla käyttämättä juhlasuunnitteluyrityksen palveluita, ja ettei paikkakunnan juhlasuunnitteluyritystarjonta ole tarpeeksi laadukasta. Lisäksi mainittiin, ettei uskalleta käyttää juhlasuunnitteluyritystä. Moni myös vastasi pitävänsä juhlien suunnittelusta todella paljon eikä näin ollen halunnut ulkoistaa sitä. Oman vision vahvuus ja epäilykset juhlasuunnitteluyrityksen kyvystä toteuttaa ne arveluttivat 18 vastaajaa eli 6,5% vastaajista. Oikeanlaisen yrityksen ja ihmisen löytämistä pidettiin haasteellisena ja aikaavievänä asiana. Yksi vastaajista piti juhlasuunnitteluyrityksen palkkaamista turhana pröystäilynä, joka on liian amerikkalaista suomalaisiin juhliin. 

"En usko, että ulkopuolinen osaa tehdä juhlittavan henkilön näköiset juhlat lyhyen tutustumisen perusteella. Toki suunnittelijan luoma visuaalisuus voi olla erittäin kaunis, mutta ei juhlittavaa henkilöä kuvastava." (Nainen, 19–24 vuotta, muu Etelä-Suomi.) 
Seuraavaksi kysyin tärkeintä tekijää, jonka vuoksi vastaaja ei käyttäisi juhlasuunnitteluyritystä juhlien stailaamiseen. Tärkeimmäksi syyksi nousi hinta (64,7 %). Toiseksi tärkein syy oli halu tehdä itse (25,7 %) ja kolmanneksi tärkein luottamuspula ulkopuoliseen tekijään (7,8 %). Muita syitä olivat, että juhlasuunnitteluyrityksen käyttäminen tuntuisi liioittelulta, ja ettei juhlien ulkonäkö kiinnosta. Myös itse tekemisen hauskuus mainittiin.

 


Lisäksi tutkin vielä, vaikuttaako asuinpaikka juhlasuunnitteluyrityksen palveluiden käyttämiseen. Juhlasuunnitteluyrityksen palveluiden käyttäminen juhlan suunnittelemiseen jakautui alueittain seuraavasti: Itä-Suomi 40 %, pääkaupunkiseutu 30 %, muu Etelä- Suomi 10 %, Ahvenanmaa 10 % ja Tukholma, Ruotsi 10 %. Juhlasuunnitteluyrityksen palveluiden käyttäminen juhlan stailaamiseen jakautui seuraavasti: pääkaupunkiseutu 40 %, Itä-Suomi 20 %, Länsi-Suomi 10 %, muu Etelä-Suomi 10 %, Ahvenanmaa 10 % ja Tukholma, Ruotsi 10 %. Etelä- ja Itä-Suomi pitivät juhlasuunnitteluyrityksen käyttämisessä kärkisijoja. Vastaajien joukosta kukaan Pohjois-Suomesta ei ollut käyttänyt juhlasuunnitteluyrityksen palveluita.
 
Yksityishenkilöille osoitetun kyselyn lisäksi keräsin tietoa tapahtuma-alalla työskenteleviltä ihmisiltä sekä internetistä, lehdistä, erilaisista kolumneista sekä kirjallisuudesta. Koostetusti voisin todeta, että maailman visualisoitumisen jatkuessa myös juhlien visualisoituminen jatkuu. Esimerkiksi sosiaalinen media edesauttaa maailman muuttumista entistä visuaalisemmaksi paikaksi. Juhlien ja juhlaideoiden kuvien leviäminen esimerkiksi blogien, Instagramin ja Pinterestin kautta saa juhliaan suunnittelevat ihmiset haaveilemaan visuaalisista elementeistä juhliinsa.

Mitä juhlien visuaalisuus merkitsee sinulle? :) 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Proudly designed by | mlekoshi Playground |