Juhla-aiheisen kyselyn vastaukset! Osa 1

tiistai 21. kesäkuuta 2016

Maaliskuussa pyysin teiltä apua opinnäytetyöni tekemiseen ja pyysin vastaamaan juhla-aiheiseen kyselyyn. Vastauksia tuli huimat 280 kappaletta alle kahdessa viikossa, joten iso kiitos on paikallaan! Lupasin jakaa teille kyselyn vastaukset, ja täältähän pesee! Opinnäytetyöni käsitteli visuaalisen tuotannon tulevaisuuden kehitystarpeita yritystapahtumissa ja yksityishenkilöiden juhlissa. Otsikko on aikamoinen hirviö, mutta käytännössä tutkin opinnäytetyössäni, mitä toiveita yrityksillä ja yksityishenkilöillä on tapahtumien visuaalisen puolen suhteen ja mitkä tekijät tulevaisuudessa vaikuttavat niiden kehitykseen. Opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Vastaajia oli siis tosiaan 280 kappaletta, joista valtaosa odotetusti (95,4 %) naisia. Vastaajia oli melko tasaisesti ympäri Suomen. Eniten vastaajia oli Etelä-Suomesta, 37,2 %.  Länsi-Suomesta vastaajia oli 30,7 % ja Itä-Suomesta 23,2 %. Muualta Suomesta vastaajia oli 6,7 %. Vastaajista kolme oli ulkomailta.  Vastaajien ikäkään ei aiheuttanut yllätyksiä, sillä valtaosa, 42,5 %, oli 25–29 -vuotiaita. Vastaajista 84,6 % oli alle 35-vuotiaita, mikä onkin luonnollista, koska valtaosa vastaajista suunnitteli häitä. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 valtaosa naimisiin menevistä naisista oli iältään 27– 33 vuotta (Tilastokeskus).  Kyselyn vastaajista peräti 89,8 % suunniteli paraikaa häitä. 

Siinä siis kyselyn taustatiedot ja nyt voidaan mennä itse vastauksiin. Kyselyssä kysyin, mistä vastaajat hakevat inspiraatiota juhliensa järjestämiseen. Internet ja sosiaalinen media olivat selkeästi suosituimmat inspiraation lähteet. Suosituin inspiraation lähde oli Facebookin hääyhteisö (77,7 %) ja toiseksi suosituin Pinterest -kuvapalvelu (76,3 %). 61,9 % vastaajista ilmoitti hakevansa inspiraatioita kotimaisista ja ulkomaisista juhla-aiheisista blogeista. Juhla-aiheisista blogeista inspiraatiota hakivat erityisesti 19–35-vuotiaat. Juhla-aiheisista lehdistä inspiraatiota haki lähes puolet vastaajista (45,6 %). Lisäksi vastaajat mainitsivat inspiraation lähteikseen kaverit ja läheiset sekä erilaiset lehdet.


Seuraavaksi kartoitin juhlasuunnitteluyritysten käyttämistä juhlien suunnitteluun. Vastaajista kymmenen eli 3,6 % oli käyttänyt juhlasuunnitteluyrityksen palveluita. 33 % heistä käytti tai oli käyttänyt Hey Look Oy:n palveluita. Muilla vastaajilla oli kaikilla eri vastaus. Vastaajien käyttämiä juhlasuunnitteluyrityksiä olivat Wedding pro.ee Tallinnasta, Juhlahuuma, italialainen Il giorno che vorrei sekä nimeltä mainitsematon hautaustoimisto. Lisäksi oli käytetty oman juhlasuunnitteluyrityksen palveluita sekä lähisukulaisen ammattitaidollista apua. Syinä käyttää juhlasuunnitteluyrityksen palveluita oli muun muassa ajan puute sekä halu saada kaunis ja erilainen juhla. Juhlasuunnitteluyritystä oli myös käytetty apuna isojen juhlien järjestämisessä sekä helpottamaan omaa suunnittelutyötä.

Seuraavaksi siirryin kyselyssä asian ytimeen eli juhlien visuaalisuuteen. Kysyin avoimella kysymyksellä, mitä juhlien visuaalisuus merkitsee vastaajille ja miksi. Vastaajista 3,5 % ilmoitti, ettei juhlien visuaalisuudella ole merkitystä. 48 % vastaajista ilmoitti juhlien visuaalisuuden olevan erittäin tärkeää. Loput 48,5 % eivät suoraan kirjoittaneet juhlien visuaalisuuden olevan heille tärkeää, mutta vastauksista kävi ilmi, että visuaalisuus on heille jollakin tasolla tärkeää. Usealla vastaajalla oli samantyyppinen ajatuskulku, jossa juhlien visuaalisuus on tärkeää, sillä se luo juhlan tunnelman, mikä puolestaan vaikuttaa suuresti vieraiden viihtyvyyteen. Vastaajista lähes puolet vastasivat juhlien visuaalisuuden vaikuttavan juhlien tunnelmaan ja auttavan sen luomisessa. Muita vastauksia olivat muun muassa visuaalisuuden merkitys tekijän näköisen juhlan luomisessa (22 %), visuaalisuus yhteneväisen kokonaisuuden luomisessa (21,9 %) ja vieraiden arvostamisen osoittaminen visuaalisuuden kautta (12%).

"Visuaalisuus on olennainen osa juhlia! Sanotaanhan ruokaankin liittyen, jotta se on puoli ruokaa. Oman silmän on levättävä, mutta visuaalisuuden ja käytännöllisyyden on myös lyötävä kättä!" ,(Nainen 51–60 vuotta, Itä-Suomi.)Tämän jälkeen kysyin kyselyssä, mitä lisäarvoa vastaajat kokevat visuaalisuuden tuovan juhlaan. Vastaajista 11 % kirjoitti visuaalisuuden tuovan erittäin paljon lisäarvoa juhlaan. Kaksi vastaajaa vastasi ‘En osaa sanoa’. Yksi vastaajista oli sitä mieltä, ettei visuaalisuus tuo juhlaan mitään lisäarvoa ja kolme sitä mieltä, että vain huonoon visuaaliseen toteutukseen kiinnittää huomiota. Vi- 34 suaalisuus merkitsi eniten tunnelman luomista, ja tunnelma ilmeni useimmiten myös lisäarvon luomisessa. 31 % vastaajista vastasi, että visuaalisuus tuo lisäarvoa luomalla tunnelmaa. 15,7 % vastanneista kertoi visuaalisuuden tuovan lisäarvoa ilmentämällä juhlan järjestäjän persoonallisuutta. 14,8 % vastasi visuaalisuuden tuovan lisäarvoa juhlaan lisäämällä vieraiden viihtyvyyttä. 13,9 % vastasi visuaalisuuden tuovan lisäarvoa juhlaan osoittamalla tilanteen arvokkuutta. Vastauksissa nousi esiin kokemus siitä, että vaikka juhlien visuaalisuus on itselle tärkeää, se ei välttämättä vieraille merkitse kovinkaan paljoa eikä vieraat välttämättä muista, miltä juhlissa näytti. Esiin nostettiin myös se, että visuaalisuuteen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota ja siihen myös panostetaan enemmän.

"Itse arvostan sitä, että juhlien järjestämisessä on nähty vaivaa ja ajateltu näin myös vieraiden viihtyvyyttä", (Nainen 30–34 vuotta, Länsi-Suomi).
Ei nyt ole ihan aiheeseen sopivan visuaalinen tämä postaus, mutta toivottavasti saatte siitä selvän! Mitä inspiraation lähteitä sinulla on juhlien suunnittelussa? Mitä juhlien visuaalisuus merkitsee sinulle? :) 

Kyselyn vastausten toisessa osassa kerron, miten vastaajat suhtautuivat juhlasuunnitteluyrityksen käyttämiseen juhlien stailaamisessa.

4 kommenttia:

  1. Kiva kun laitoit kyselyn tuloksia tänne blogiisi myös :)

    VastaaPoista
  2. Ihan hurjan mielenkiintoista! Kiitos, kun laitoit näitä jakoon. Todella kiinnostavaa luettavaa. :)

    VastaaPoista

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Proudly designed by | mlekoshi Playground |